Beleid inzake gegevensbescherming

Hoekies Rode HC VZW

Hoekies Rode HC VZW is een hockeyclub met hoofdkantoor Lindestraat 120a, 1640 Sint Genesius Rode, en kan gecontacteerd worden via e-mail op: hockey@hoekies.be

Als sportclub verzamelen wij veel persoonlijke gegevens van onze leden: naam, voornaam, e-mail, adres, telefoonnummer, geboortedatum, taal, geslacht, nationaliteit, sportresultaten binnen de club. Er worden geen gevoelige gegevens verzameld.

Deze gegevens worden gebruikt door het administratief personeel van de club en door derden-partners voor de normale werking van de club en voor communicatie (organisatorisch of promotioneel) naar de leden door het bestuur, de sportmanagers of derden-partners.

De sportmanagers ontvangen alleen de contactgegevens om met hun team te kunnen communiceren.

Ten behoeve van clubondersteuning en direct marketing kunnen gegevens worden doorgegeven aan de partners en sponsors van de club.

Deze gegevens worden bewaard zolang het lid bij de club is ingeschreven.

Het lid heeft te allen tijde het recht om toegang tot en/of rectificatie van zijn/haar verzamelde gegevens te verzoeken. Als hij/zij de club verlaat, kan het lid vragen om zijn/haar definitieve schrapping. Op eenvoudig verzoek aan hockey@hoekies.be

Tijdens de activiteiten van de club kunnen foto’s of video’s worden gemaakt en gepubliceerd op de website https://hoekies.be en op de sociale netwerken die de club gebruikt voor haar promotie.

Voor het betaalde lidgeld kan je een heel seizoen trainen bij Hoekies Hockey Club, onder deskundige begeleiding van onze gekwalificeerde trainers. Leden die de club verlaten, voor een andere club, komen niet in aanmerking voor een terugbetaling. Ook voor stoppers is er helaas geen terugbetaling mogelijk.

Laatste update: 06/08/2021